Last 2 slots for the month of October mga ka-agri!

Gusto niyo bang makibahagi sa hanap-buhay na nagpapahaba ng buhay?

 

Image may contain: text and nature